ทำไมถึงควรไปเรียนมัธยมที่อังกฤษ?

icon-time 15 มิถุนายน 2020
icon-view 272
icon-comment20
20200616 เรียนมัธยมที่อังกฤษและไทย 01

สำหรับนักเรียนไทยที่อยากไปเรียนต่อระดับมัธยมที่สหราชอาณาจักร หากเรียนจบม.3 แล้ว นักเรียนสามารถเลือกไปเรียนต่อในหลักสูตร GCSE (General Certificates of Secondary Education) ซึ่งจะเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 14 และเรียนไปจนถึงอายุ 16 เทียบเท่ากับชั้นม.4-5 ที่ประเทศไทย

 

โดยสามารถเลือกเรียน 8-12 วิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะที่สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะต่างๆ เพื่อเข้าสู่คณะที่หวังไว้ในระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Arts, Maths, Business, Sciences, Languages, และอื่นๆ โดยจะมี 3 วิชาหลักบังคับคือภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีให้เลือกหลายระดับแยกย่อยกันไปอีกจ้า เช่น นักเรียนสามารถเลือกเรียน Triple Science โดยเรียนเคมี ชีวะ ฟิสิกส์เป็น 3 วิชาแยกกัน หรือเรียน Combined Science รวมกันเป็น 1 วิชาก็ได้

 person using laptop computer

 

ความแตกต่างระหว่างการเรียนมัธยมที่อังกฤษและไทยมีดังนี้

Thai

VS

UK

At least 6 core modules

 เรียนอย่างน้อย 6 วิชาบังคับ

Module

โมดูล

5-7 core and optional modules

เรียน 5-7 วิชาบังคับและวิชาเลือก

Broad range of subjects

เน้นวิชาพื้นฐานทั่วไป มีให้เลือกหลากหลายและกว้างมาก เช่น ภาษาไทย พลศึกษา สุขศึกษา และสังคมศึกษา

Subject

วิชา

Specific subjects

Eg. Business, Art and Music

เน้นวิชาเฉพาะทาง เพื่อปูทางสู่คณะที่หวังไว้ในระดับมหาวิทยาลัย เช่น บริหารธุรกิจ ศิลปะ วรรณกรรม และดนตรี

Breath

เน้นรู้เยอะแบบกว้างๆ

Knowledge ความรู้

Depth

เน้นรู้ลึกรู้จริง

Large

เรียนห้องใหญ่ นักเรียนเยอะ

Class size

ขนาดห้อง

Small

เรียนห้องเล็ก นักเรียนน้อย เน้นถกเถียงกับครูและเพื่อนร่วมห้อง

Passive and generalised

เน้นท่องจำ เนื้อหาการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น

Curriculum

หลักสูตร

Active and personalised

เน้นฝึกฝนให้นำปรับใช้ได้จริง เนื้อหาการเรียนเป็นไปตามความสนใจของนักเรียน

 

นักเรียนจะต้องสอบ GCSE ผ่านอย่างน้อย 5 วิชา มีการให้เกรดตั้งแต่ 1-9 โดยมี 9 เป็นเกรดสูงสุดหรือเทียบเท่า A* (เริ่มใช้ระบบภายในปี 2019 เป็นต้นไป) ซึ่งเกรดที่ถือว่าผ่านคือ 4 ขึ้นไปจ้า เมื่อผ่านครบ 5 วิชาก็เป็นอันว่าจบการศึกษาระดับ Secondary Education และสามารถศึกษาในระดับ Further Education ต่อไป

  

MacBook Pro near white open book

 

ทำไมต้องเรียนมัธยมปลายที่อังกฤษ

โรงเรียนในสหราชอาณาจักรขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานการศึกษาระดับสูง โดยครูผู้สอนไม่เพียงแค่ถ่ายถอดวิชาความรู้ แต่มุ่งเน้นการช่วยเหลือนักเรียนให้ค้นหาตัวตน ดูแลอบรมนักเรียนให้เป็นคนคุณภาพ มีระเบียบวินัย และปลูกฝังความเป็นผู้นำ กระตุ้นพรสวรรค์ของนักเรียนผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ

นอกจากจะได้พัฒนาความรู้ในสายวิชานั้นๆแล้ว ยังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งจากในห้องเรียนและความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของสังคมต่างชาติด้วย เตรียมพร้อมสำหรับน้องๆที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าหรือทำงานในระดับสากลค่ะ

 

อ่านต่อ: ข้อควรรู้ก่อนส่งลูกไปเรียนมัธยมที่อังกฤษ

  

Adcote School / เมือง Shrewsbury

Myddelton College / เมือง Denbigh


DLD College / London, Manchester, Cambridge


Bellerbys College / เมือง Brighton

 

ขอบอกว่าระบบการศึกษาของอังกฤษมีหลักสูตรที่รองรับความต้องการของนักเรียนมากมาย สามารถปรึกษาและวางแผนเรียนต่อฟรีกับพี่ๆ GoUni ได้เลย จะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้ ไม่มีการ ‘รู้งี้..ไปเรียนนานแล้ว’ ทีหลังนะคะ

 

woman reading book sitting beside electronic keyboard

อ่านเพิ่มเติม

 

วางแผนเรียนต่อฟรีกับพี่ๆ GoÜni ได้เลย

📩 https://m.me/gouni.th

📲 https://lin.ee/8Lgz6uu

📫 info@gouni.co.th

📞 02-163-4620