ศึกษาต่อในระดับมัธยมปลาย

นักเรียนต่างชาติอายุ 14 ปีขึ้นไป สามารถมาเรียนระดับมัธยมปลายที่อังกฤษได้  

นักเรียนสามารถเลือกเรียน GCSE, A-Level, BTECT หรือ Foundation ในสายที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะต่างๆ เพื่อเข้าสู่คณะที่หวังไว้ในระดับมหาวิทยาลัย

ทำไมต้องเรียนมัธยมปลายที่อังกฤษ

โรงเรียนในสหราชอาณาจักรขึ้นชื่อในเรื่องของความปลอดภัยและมาตรฐานการศึกษาระดับสูง โดยครูผู้สอนไม่เพียงแค่ถ่ายถอดวิชาความรู้ แต่มุ่งเน้นการช่วยเหลือนักเรียนให้ค้นหาตัวตนไปด้วย 

รวมไปถึงการดูแลอบรมนักเรียนโดยปราศจากการลำเอียงให้เป็นคนคุณภาพ มีระเบียบวินัย และปลูกฝังความเป็นผู้นำ กระตุ้นให้เด็กแสดงพรสวรรค์ออกมาผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ นอกจากนักเรียนจะพัฒนาความรู้ในสายวิชานั้นๆแล้ว ยังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งจากในห้องเรียนและความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของสังคมต่างชาติด้วย เตรียมพร้อมสำหรับน้องๆที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า หรือ ทำงานในระดับ international

สามารถเรียนอะไรได้บ้าง?

GCSE

สำหรับนักเรียนอายุ 14-15 ปี เทียบเท่ากับชั้นม.4-5 ที่ประเทศไทย โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน Arts, Maths, Business, Sciences, Languages, และอื่นๆ

A LEVEL

สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป เทียบเท่ากับชั้นม.6-ปี1ของประเทศไทย โดยระบบการเรียนที่อังกฤษคือนักเรียนเรียนมัธยมถึง Grade 13 และต่อเข้ามหาวิทยาลัยเรียนอีกเพียง 3 ปีเท่านั้นก็จบปริญญาตรี โดยหากนักเรียนมุ่งมั่นที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ การจบด้วยวุฒิ A-level จะเป็นใบเบิกทางที่ดีที่สุด 

FOUNDATION

สำหรับนักเรียนอายุ 17 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะนักเรียนไทยที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายตามระบบไทย และต้องการที่จะศึกษาต่อปริญญาตรีในสหราชอาณาจักร โดย Foundation เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวใช้เวลา 1 ปี ออกแบบเพื่อนักเรียน นักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อปรับระดับภาษาอังกฤษและสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตการเรียนในสหราชอาณาจักร ก่อนเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยต่ออีก 3 ปี (รวม 4 ปีเท่ากับการเรียนมหาวิทยาลัยที่ไทย)

Foundation นั้นครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อย่างเช่น: Business, Computing, Law, Art and Design, Engineering, Medicine, Media, Humanities และอื่นๆ บางหลักสูตรก็เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับคะแนนที่ต้องการ