ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ในสหราชอาณาจักร ระบบมหาวิทยาลัยในคณะส่วนใหญ่จะเรียน 3 ปีก็จบปริญญาตรี และ ใช้เวลาเพียง 1 ปีในการเรียนปริญญาโท โดยหากนักเรียนที่จบระบบไทย ยังรู้สึกไม่พร้อมทางด้านวิชาการหรือภาษาอังกฤษ ก็สามารถเรียนปรับพื้นฐานก่อนได้ 

ปริญญาตรีที่อังกฤษ

การสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแทบทั้งหมดจัดการผ่านระบบ UCAS ซึ่งเป็นเหมือนระบบ admission กลางของประเทศ โดย GoUni สามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้วยบริการหลากรูปแบบของเรา นักศึกษาส่วนใหญ่จะศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นเวลา 3 ปี ในบางคณะนักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบ “แซนด์วิช” โดยสามารถแทรกเวลา 1 ปีในการฝึกงานในสายวิชานั้นๆ 

นักเรียนสามารถที่จะเลือกเรียน top-up degree ในอังกฤษหลังจากที่เรียนจบปี 2-3 ที่มหาวิทยาลัยก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือไทย นอกจากนี้ในบางมหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีอีกด้วย

เรียนจบระบบมัธยม 12 ปีมา?

INTERNATIONAL YEAR ONE  

เหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนจบ A-Level หรือ Foundationแล้ว หรือเด็กที่เรียนอยู่ปี1 ในประเทศไทยอยู่แล้วแต่ด้วยเกรดและภาษายังไม่สามารถเข้าเรียนปี 1 ภาคปกติในมหาวิทยาลัยอังกฤษได้

INTERNATIONAL FOUNDATION 

หลักสูตรการเตรียมตัวใช้เวลา 1 ปี ออกแบบเพื่อนักเรียน นักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ เพื่อปรับระดับภาษาอังกฤษและสร้างความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตการเรียนในสหราชอาณาจักร ก่อนเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย

นักเรียนสามารถเลือกเรียน Foundation ในคอลเลจ หรือในมหาวิทยาลัยที่จะเข้า โดยนักเรียนจะสามารถได้สิทธิพิเศษในรับเข้ามหาวิทยาลัยนั้นๆได้เลย เมื่อทำคะแนนผ่านเกณฑ์ นักเรียนมักได้เรียนในแคมปัสและใช้อุปกรณ์ต่างๆในมหาวิทยาลัย

ปริญญาโทที่อังกฤษ

การเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี ในขณะที่ในประเทศอื่นนักเรียนต้องใช้เวลานานถึง 2 ปี ซึ่งโอกาสนี้จะทำให้นักเรียนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และสามารถกลับมาทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น ค่าเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12,500 ปอนด์ต่อปี โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมกินอยู่แล้วประมาณ 1.2-1.7 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในเมืองที่เลือกไปและอันดับมหาวิทยาลัย โดยลอนดอนเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงกว่าที่อื่นๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายโดยรวมของการเรียนที่อังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบกับ USA แล้วยังถูกกว่าถึง 30% - 60%

จบการศึกษาระดับต่ำกว่าหรือไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของคุณ?

จบป.ตรีไม่ตรงสาย? เกรดไม่ดี? ไม่มั่นใจภาษา?

  • PRE-MASTER

คอร์สพิเศษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนในระบบอังกฤษของคณะที่ต้องการจะเข้า ก่อนการเริ่มต้นเรียนปริญญาโทของจริง ระยะเวลาตั้งแต่ 10 อาทิตย์ถึง 1 ปี ขอคะแนน IELTS ขั้นต่ำอยู่ที่ 4.5

การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเรียนนั้น เป็นหนึ่งในขั้นตอนตัดสินใจยาก การจัดอันดับก็แตกต่างกันไปจากหลายสำนัก GoUni ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เป็นกลางกับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในประเทศอังกฤษ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละมหาวิทยาลัย และประสบการณ์ตรงจากทั้งนักศึกษาของเราและทีมงานที่อยู่ที่อังกฤษเอง มหาวิทยาลัยแต่ละที่มีข้อดีเสียแตกต่างกันไป ดังนั้น GoUni จึงไม่มุ่งเน้นแค่ช่วยหา มหาวิทยาลัยที่ดี แต่หามหาวิทยาลัยที่เหมาะ กับความต้องการและข้อจำกัดของนักเรียนแต่ละคนด้วย!

 

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เหมาะกับคุณและขั้นตอนการดำเนินงานของเราในการช่วยเหลือคุณ