✨ คำที่มีความหมายเหมือนกับ "But" ในการเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing) ✨

icon-time 29 ตุลาคม 2018
icon-view 4667
icon-comment20

การเขียนแบบ Academic ถือเป็นการเขียนในภาษาอีกระดับหนึ่งเลย เราอาจเคยเห็นคำหลายๆ เวลาที่เราอ่านหรือเขียนงานวิชาการบ่อยๆ และเราจะไม่ได้เห็นคำ หรือประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวันเลยยยยย นั่นก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำ/วลี/ประโยคซ้ำๆ ยังไงล่ะ แต่ด้วยธรรมชาติของการเขียนเชิงวิชาการแล้ว มันเหมือนเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเขียนอธิบายสิ่งๆ เดียวกัน หลายๆ ครั้ง ได้โดยการเขียนในรูปแบบที่ต่างกันออกไป

รูà¸à¸ à¸²à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¹à¸­à¸

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับคำที่มีความหมายเหมือนกับ "And" ไปแล้ว วันนี้เราเลยจะมาพูดเกี่ยวกับคำที่มีความหมายเหมือนกับ "But" บ้าง โดยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราเพิ่งพูดไป มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีคำหรือวลีไหนน่านำเอาไปใช้บ้าง ลองดูตัวอย่างไปด้วยกันนะคะ 


1. HOWEVER

การใช้: ใช้ “however” ในการบอกว่าสิ่งนี้ไม่ไปในทางเดียวกับสิ่งที่เราเพิ่งพูดถึงไป

ตัวอย่าง: “Scholar A thinks this. However, Scholar B reached a different conclusion.”


2. ON THE OTHER HAND

การใช้: ใช้สำนวนนี้ในการอธิบายสิ่งที่ตรงกันข้าม

ตัวอย่าง: “The historical evidence appears to suggest a clear-cut situation. On the other hand, the archaeological evidence presents a somewhat less straightforward picture of what happened that day.”


3. HAVING SAID THAT

การใช้: มีหลักการใช้เดียวกับ “on the other hand” หรือ “but”

ตัวอย่าง: “The historians are unanimous in telling us X, an agreement that suggests that this version of events must be an accurate account. Having said that, the archaeology tells a different story.”


4. BY CONTRAST/IN COMPARISON

การใช้: ใช้ “by contrast” หรือ “in comparison” เมื่อเราต้องการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง

ตัวอย่าง: “Scholar A’s opinion, then, is based on insufficient evidence. By contrast, Scholar B’s opinion seems more plausible.”


5. THEN AGAIN

การใช้: มีหลักการใช้เดียวกับ “But”

ตัวอย่าง: “Writer A asserts that this was the reason for what happened. Then again, it’s possible that he was being paid to say this.”


6. THAT SAID

การใช้: ใช้ไปในทางเดียวกับ “then again”

ตัวอย่าง: “The evidence ostensibly appears to point to this conclusion. That said, much of the evidence is unreliable at best.”


7. YET

การใช้: ใช้เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกัน

ตัวอย่าง: “Much of scholarship has focused on this evidence. Yet not everyone agrees that this is the most important aspect of the situation.”


à¸à¸¥à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸«à¸²à¸£à¸¹à¸à¸ à¸²à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸ exam gif