6 หลักสูตรปริญญาโทด้าน Business & IT ที่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่ตกงาน

icon-time 18 มิถุนายน 2021
icon-view 3972
icon-comment20
176875547 1907321019424552 3229117613125273408 N

ปริญญาโทที่อังกฤษ

การเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี ทำให้นักเรียนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ค่าเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12,500 ปอนด์ต่อปี โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในเมืองที่เลือกไปและอันดับมหาวิทยาลัย

  

ใครที่สนใจเรียน ‘Business & IT’ โปรดอ่านให้จบ!

ทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีสิ่งใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ หลายธุรกิจที่ยังไม่ปรับตัวก็ต้อง disrupt ไป แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือ ‘เทคโนโลยี’ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจสมัยใหม่ถูกขับเคลื่อนด้วย IT เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าน้ีก็ยังจำเป็นกับองค์กรอย่างมาก

โดยหลักสูตร Business & IT จะผสมผสานความรู้ระหว่างการบริหารธุรกิจและคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว บทความนี้จะมาแนะนำหลักสูตร Business & IT ที่ผสมผสานการบริหารธุรกิจและการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกันอย่างตอบโจทย์ พี่ GoUni รวม TOP 6 มหา'ลัยที่ดังด้านนี้มาให้แล้ว!

  

1. University of Southampton

Avenue Campus | University of Southampton

MSc Digital Strategy and Information Systems

ทางมหา’ลัยเชื่อว่าทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลความรู้ทางธุรกิจ และการใช้ระบบสารสนเทศจำเป็นต่อองค์กรอย่างมากเพื่อให้องค์กรได้พัฒนา ปรับปรุงธุรกิจ และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน เพราะฉะนั้นสาขาวิชา Msc Digital Strategy and Information systems จะให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการระบบสารสนเทศในธุรกิจและองค์กรในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน

 

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Data Analytics and Organisational Decision Making
 • Digital Business and Human-Computer Interaction
 • Information Systems and Digital Technologies
 • Innovation and Technology Transfer 
 • Simulation

     

2. ASTON UNIVERSITY

Coronavirus - Aston University

MSC INFORMATION SYSTEMS AND BUSINESS ANALYSIS

มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมากในขณะนี้ รายวิชาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ โดยหลักสูตรจากทางมหา’ลัยได้ร่วมพัฒนากับพันธมิตรในแวดวงอุตสาหกรรม เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุกคนในด้านการวิเคราะห์ธุรกิจและระบบสารสนเทศที่จะทำให้มีโอกาสในการจ้างงานมากยิ่งขึ้น

  

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • The Consultant's Toolbox
 • Enterprise Resource Planning
 • Advanced Spreadsheets and Databases
 • Advanced Spreadsheets and Databases
 • Business Project or Dissertation

  

3. UNIVERSITY OF BATH

We're building something big

MSc Innovation and Technology management

สาขาวิชาสำหรับคนที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ หรือเพิ่มสกิลเทคโนโลยีโดยเฉพาะ! ยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนจะได้พัฒนาสกิลอื่นๆ ที่เป็นตัวสำคัญอีกมากมายอย่างเช่น การเรียนรู้การตลาดและกลยุทธ์ต่างๆ หรือการจัดการนวัตกรรมในเครือข่ายระหว่างองค์กรระดับโลกที่ซับซ้อน ทางมหา’ลัยมุ่งเน้นให้นักเรียนทำสิ่งใหม่ๆด้วยวิธีที่แตกต่างเพื่อที่จะได้ทำผลลัพท์ให้ดีขึ้นหรือทำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและสามารถปรับสภาพแวดล้อมได้

 

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Engineering management for sustainable value
 • Technology management
 • Commercialisation of new technology
 • Project and change management
 • Leadership and skills development for engineering management

  

4. NEWCASTLE UNIVERSITY

Our Campus | Study With Us | Newcastle University - Study With Us - Newcastle University

MSc E-business and Information Systems

เป็นวิชาที่ผสมผสานระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนำเข้าด้วยกันกับการเป็นผู้ประกอบการ และยังมุ่งเน้นให้เรียนรู้พฤติกรรมขององค์กรในขณะเดียวกันอีกด้วย นักเรียนจะได้พัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคในการวิเคราะห์ ออกแบบและประเมิณโครงการธุรกิจอิเล็กทริอนิกส์ที่พึ่งริเริ่มในองค์กร

 

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Data Analytics for Managers
 • Strategy, Management and Information Systems
 • Digital Start-up with Lean Innovation
 • Advanced Programming in Java / Object-Oriented Programming 
 • Project and Dissertation in E-Business

   

5. LANCASTER UNIVERSITY

About Us | Lancaster University

MSc Digital Business Innovation and Management

อย่างที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจขององค์กร ทางมหา’ลัยได้เห็นถึงความสำคัญที่นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ถึงการสร้างหรือนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสกิลอันสำคัญต่ออนาคตอย่างมาก นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์จริงในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่รองรับธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม่ รวมไปถึงยังได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการผลกระทบของข้อมูลและเทคโนโลยีในองค์กรร่วมสมัยเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

  

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Information Technology Consulting and Project Management
 • Technology Futures, Analysis and Design
 • Information Systems, Strategy & Innovation 
 • Enterprise Systems & Business Analysis
 • Consultancy Project/ Start-Up Project

   

6. ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF LONDON

Royal Holloway, University of London

MSc Business Information Systems

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารที่ทันสมัยและสามารถนำไปใช้ในนวัตกรรมธุรกิจและองค์กรใหม่ๆ รับรองได้ว่านักเรียนจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนทักษะการวิจัยเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและต่อยอดสายงานอาชีพในอนาคตของตัวเองได้

 

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

 • Information System Design, Development and Management
 • Database and Web Technologies
 • Business Intelligence 
 • Enterprise Systems
 • E-Business

  

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครเข้าเรียนระดับป.โท

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคมในปีก่อนหน้าที่จะไปเรียน เช่น อยากไปเรียนปี 2022 (เปิดเทอมตอนเดือนกันยายน) ก็สมัครเรียนได้ตั้งแต่ตุลาคมของปี 2021 (ปิดรับสมัครทันทีหากเต็มจำนวนที่ต้องการแล้ว)

  

เกณฑ์การรับเข้าสมัครเรียนระดับป.โท

ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเกรดเฉลี่ยในระดับป.ตรีและคะแนนสอบภาษา IELTS เป็นหลัก โดยคะแนน IELTS จะรับอยู่ที่ 6.0-7.0 หรือบางที่อาจจะรับถึง 7.5 จาก 9.0

ในกรณีที่มีคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถไปเรียนคอร์สปรับพื้นฐานทางภาษาของทางมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Pre-sessional course ก่อนเปิดเรียนคอร์สป.โท โดยส่วนมากจะเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

 

เอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียนระดับป.โท

 1. Transcript - ผลการเรียนล่าสุด
 2. Degree Certificate - ใบรับรองจบการศึกษา
 3. IELTS Academic for UKVI - ผลสอบระดับภาษาอังกฤษ
 4. CV - ประวัติส่วนตัว
 5. SOP (Statement of Purpose) - เรียงความแนะนำตัวเอง 1 หน้ากระดาษ A4
 6. Recommendation Letter 2 ฉบับ - จากอาจารย์หรือหัวหนัางาน
 7. Passport - ควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 2 ปี
 8. UK or US VISA (ถ้ามี)
 9. GMAT/ GRE for PG (ถ้ามี)
 10. Bank Statement (ย้อนหลัง 6 เดือน) เฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเรียน US
20201225 New Year’S Project My Go Uni Experience 01

ทีมงาน GoUni ทุกคนล้วนมีประสบการณ์ตรงในการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ พวกเราเข้าใจดีว่าความเครียดและความรู้สึกกังวลใจในการจะมาเรียนต่อที่ต่างประเทศนั้นเป็นอย่างไร เราช่วยเหลือนักเรียนยื่นใบสมัครมากกว่า 2,500 ใบสมัครต่อปี

GoUni จัดการทุกๆ ใบสมัครอย่างสมบูรณ์แบบ รวบรวมแพ็คเกจบริการต่างๆ รวมถึงผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยเหลือทุกขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณจะไม่รู้สึกเครียด กังวล หรือหลงทางอีกต่อไป!


ทำไมต้อง GOUNI?

 • ให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สะดวกสบาย ทำให้น้องๆ มีเวลาในการทำงานหรือตั้งใจเรียน
 • มีสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอน สามารถติดต่อกับสถาบันได้โดยตรง
 • ทีมงานของเรามีรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยระดับ Top
 • มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวกว่า 15 ปี

  

ให้การเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย

Official Line: https://lin.ee/SmbZgxh

Tel: 098-825-9840 / 093-323-0500

Facebook: https://m.me/gouni.th

Email: info@gouni.co.th

Bc6 A2607