อัพเดท! 9 หลักสูตร LLM ในประเทศอังกฤษที่ กต. รับรอง

icon-time 02 กรกฎาคม 2021
icon-view 2223
icon-comment20
20210624 International Trade Law Courses In Uk 01

การศึกษาปริญญาโทที่อังกฤษ

การเรียนต่อระดับปริญญาโทในประเทศอังกฤษใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี ในขณะที่ในประเทศอื่นนักเรียนต้องใช้เวลานานถึง 2 ปี ซึ่งโอกาสนี้จะทำให้นักเรียนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ค่าเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12,500 ปอนด์ต่อปี โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดขึ้นอยู่กับค่าครองชีพในเมืองที่เลือกไปและอันดับมหาวิทยาลัย

 

ทำไมต้องศึกษาต่อด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ?

brown wooden tool on white surface

ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีการแข่งขันสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเข้า-ส่งออก หรือการติดต่อธุรกิจกับบริษัทต่างชาติ ความรู้ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การพาณิชย์ และธุรกิจ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในการเจรจาและทำสัญญาการลงทุนระหว่างประเทศให้ประสบความสำเร็จ ถูกต้องตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงปัญหาการถูกฟ้องร้องได้

หลักสูตร LLM International Trade and Commercial Law และ LLM Commercial and Business Law จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ด้านนี้โดยเฉพาะ และเป็นสายงานที่มีการแข่งขันและมีความต้องการในตลาดการค้ารหว่างประเทศทั่วโลกสูงมากๆ อีกด้วยค่ะ

  

เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

books in glass bookcase

หลักสูตร International Trade and Commercial Law และ International Business Law เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ ประเมิน และแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมในระดับสากล เพื่อทำความเข้าใจและเจาะลึกถึงกฎหมายธุรกิจในอังกฤษ ยุโรป และทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอด ซึ่งมีความซับซ้อน ท้าทายและแตกต่างในแต่ละบริบท รวมไปถึงผลกระทบข้อดีและข้อเสียต่อสังคม ภูมิภาค และสิ่งแวดล้อม

โดยแต่ละมหา’ลัยและหลักสูตรเน้นพัฒนาทักษะวิเคราะห์ ความรู้เชิงทฤษฎีและปฎิบัติจริง ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายธุรกิจ และด้านอื่นๆ โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเลคเชอร์ในห้องเรียน งานกลุ่ม วิจัย และการสัมมนา นอกจากนี้แต่ละมหา’ลัยก็มีวิชาหลักและวิชาเลือกที่หลากหลาย เฉพาะด้าน และน่าสนใจ ตอบโจทย์ความสนใจน้องๆ ทุกคนแน่นอน เช่น

 • International Trade Finance Law
 • International Commercial Dispute Resolution
 • Intellectual Property Law
 • World Trade Organisation Law
 • Corporate Governance
 • International Trade Risk Insurance Law
 • Law of Oil and Gas Contracts
 • International Tax Law
 • Investment, Environment and Human Rights

  

ก.ต. สำคัญกับการเลือกมหา’ลัยและหลักสูตรหรือไม่?

หากน้องๆ สนใจสมัครสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา คุณสมบัติในการสมัครสอบคือน้องๆ ต้องจบการศึกษาในหลักสูตรและมหา’ลัยที่ก.ต. รับรอง ในกรณีนี้ การเรียนหลักสูตรที่ก.ต. รับรองจึงสำคัญค่ะ ซึ่งการศึกษาวิชากฎหมายต่อในต่างประเทศเพื่อกลับมาสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเราเลือกเรียนได้ 3 แบบคือ

 1. LLM in General 2 ใบ โดยต้องเรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนด 6 วิชา ได้แก่ กฎหมายอาญา 1 วิชา กฎหมายแพ่งและกฎหมายพิเศษรวมกัน 4 วิชา กฎหมายพยานหลักฐาน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/แพ่ง, หรือกฎหมายล้มละลาย 1 วิชา
 2. LLM in General 1 ใบ และ LLM in Specialization 1 ใบ or LLM in Specialization ทั้ง 2 ใบ Specialization หมายถึง วิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์นาวี หรือกฎหมายล้มละลาย
 3. LLM in General 2 ใบ เรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนดเพียง 2 วิชา ซึ่ง 1 วิชาจะต้องเป็น กฎหมายอาญา หรือ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา หรือ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ กฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ เรียนวิชาเฉพาะ (Specialization) ทางสาขาใดสาขาหนึ่งอีก อย่างน้อย 4 วิชา

(ขอบคุณข้อมูลจากบทความโดย Thita Pithaksantisook)

  

อัพเดท 9 หลักสูตร LLM ในประเทศอังกฤษที่ กต. รับรอง

two people sitting during day

พี่ GoUniรวบรวมหลักสูตร International Trade and Commercial Law และ International Business Law และมหา’ลัยใน UK ที่ ก.ต. รับรอง มาให้น้องๆ ดูกันค่ะ

  

มหาวิทยาลัย

หลักสูตร

University of Durham

LLM International Trade and Commercial Law

University of Essex

LLM International Commercial and Business Law

LLM International Trade Law

University of Leicester 

International Commercial Law LLM

Nottingham Trent University

LLM International Trade and Commercial Law

School of Oriental and African Studies (SOAS)

LLM International Commercial and Economic Law

University of Liverpool

International Economic Law LLM

University Of Northumbria

International Commercial Law LLM

Queen Mary University of London

International Business Law LLM

University of East Anglia

LLM International Trade Law

หมายเหตุ: GoUni เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ สามารถทำเรื่องสมัครเรียน ติดตามผลอย่างใกล้ชิด และติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยตรง

จบการศึกษาด้านกฎหมายแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? 

น้องๆ มีโอกาสทำงานกับองค์กรของภาครัฐและเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายประจำบริษัท ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ผู้ช่วยทนายความ นิติกร ข้าราชการ อาจารย์มหา’ลัย นักวิจัย และอื่นๆ อีกมากมาย หรือทำงานกับองค์กร NGO ก็ได้เช่นกันค่ะ

  

ไม่ต้องใช้ IELTS สมัครเรียนต่อปริญญาโท

นอกจากนี้ น้องๆ ยังสามารถสมัครเรียนต่อป. โทที่ University Of Northumbria และ  University of East Anglia แบบไม่ต้องยื่นผลคะแนน IELTS ได้อีกด้วย เพียงแค่จบการศึกษาภาคอินเตอร์จากมหา’ลัยไทยที่ทางมหา’ลัยกำหนดไว้เท่านั้น (สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ GoUni)

  

การศึกษาต่อด้านกฎหมายที่ประเทศอังกฤษ

หลักสูตร LLM ของมหา’ลัยใน UK เปิดสอนหลากหลายสาขาเฉพาะด้านมากๆ แถมยังรับรองจาก ก.ต. อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Intellectual Property Law, Environmental Law, International Maritime Law, Computer and Communications, Criminal Justice and Human Rights และอื่นๆ อีกเพียบ น้องๆ สนใจด้านไหนเป็นพิเศษ หลักสูตรที่นี่ตอบโจทย์น้องๆ ได้แน่นอน สามารถปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพี่ GoUni ได้เลย ทุกข้อสงสัย พี่ GoUni มีคำตอบให้น้องๆ ค่ะ!

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครเข้าเรียนระดับป.โท

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนตุลาคมในปีก่อนหน้าที่จะไปเรียน เช่น อยากไปเรียนปี 2022 (เปิดเทอมตอนเดือนกันยายน) ก็สมัครเรียนได้ตั้งแต่ตุลาคมของปี 2021 (ปิดรับสมัครทันทีหากเต็มจำนวนที่ต้องการแล้ว)

  

เกณฑ์การรับเข้าสมัครเรียนระดับป.โท

ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเกรดเฉลี่ยในระดับป.ตรีและคะแนนสอบภาษา IELTS เป็นหลัก โดยคะแนน IELTS จะรับอยู่ที่ 6.0-7.0 หรือบางที่อาจจะรับถึง 7.5 จาก 9.0

ในกรณีที่มีคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถไปเรียนคอร์สปรับพื้นฐานทางภาษาของทางมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Pre-sessional course ก่อนเปิดเรียนคอร์สป.โท โดยส่วนมากจะเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

   

เอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียนระดับป.โท

 1. Transcript - ผลการเรียนล่าสุด
 2. Degree Certificate - ใบรับรองจบการศึกษา
 3. IELTS Academic for UKVI - ผลสอบระดับภาษาอังกฤษ
 4. CV - ประวัติส่วนตัว
 5. SOP (Statement of Purpose) - เรียงความแนะนำตัว 1 หน้ากระดาษ A4
 6. Recommendation Letter 2 ฉบับ - จากอาจารย์หรือหัวหนัางาน
 7. Passport - ควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 2 ปี
 8. UK or US VISA (ถ้ามี)
 9. GMAT/ GRE for PG (ถ้ามี)
 10. Bank Statement (ย้อนหลัง 6 เดือน) เฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครเรียน US
20201225 New Year’S Project My Go Uni Experience 01

การเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเรียนนั้น เป็นหนึ่งในขั้นตอนตัดสินใจยาก การจัดอันดับก็แตกต่างกันไปจากหลายสำนัก GoUni ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เป็นกลางกับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในประเทศอังกฤษ

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละมหาวิทยาลัย และประสบการณ์ตรงจากทั้งนักศึกษาของเราและทีมงานที่อยู่ที่อังกฤษเอง มหาวิทยาลัยแต่ละที่มีข้อดีเสียแตกต่างกันไป ดังนั้น GoUni จึงไม่มุ่งเน้นแค่ช่วยหา มหาวิทยาลัยที่ดี แต่หามหาวิทยาลัยที่เหมาะ กับความต้องการและข้อจำกัดของนักเรียนแต่ละคนด้วย!

 

ทำไมต้อง GOUNI?

 • ให้คำปรึกษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สะดวกสบาย ทำให้น้องๆ มีเวลาในการทำงานหรือตั้งใจเรียน
 • มีสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอน สามารถติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้โดยตรง
 • ทีมงานของเรามีรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยระดับ Top
 • มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวกว่า 15 ปี

    

ให้การเรียนต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย

Official Line: https://lin.ee/SmbZgxh

Tel: 098-825-9840 / 093-323-0500

Facebook: https://m.me/gouni.th

Email: info@gouni.co.th

119194004 1721868931303096 817427700170670829 O