✨ การขอ Schengen Visa สำหรับนักเรียนไทยใน UK ✨

icon-time 17 กันยายน 2018
icon-view 47940
icon-comment20

Image result for schengen visa

เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับการขอวีซ่า

ถึงแม้ว่ากระบวนการขอวีซ่าของแต่ละประเทศสมาชิกเชงเก้นจะต่างกันไปบ้าง แต่ทุกประเทศล้วนใช้เกณฑ์เดียวกันในการพิจารณาวีซ่า นั่นคือ:

 • หนังสือเดินทาง:
  • ต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี
  • มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
  • ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้า UK
 • วีซ่า UK ต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้า UK
 • แบบฟอร์มในการขอวีซ่า
 • รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ โดยทากาวติดที่แบบฟอร์มในการขอวีซ่า 1 ใบ (อย่าใช้ลวดเย็บนะจ๊ะ เพราะเขาไม่โอเค) และให้นำรูปถ่ายอีก 1 ใบมาในวันที่ขอวีซ่าด้วย
 • cover letter เพื่ออธิบายว่าเป้าหมายการเดินทางครั้งนี้ของเราคืออะไร
 • ตั๋วเครื่องบินหรือรถไฟสำหรับเดินทางไป - กลับ/แพลนท่องเที่ยวต่างๆ
 • ประกันการเดินทาง (ต้องคุ้มครองอย่างน้อยเป็นจำนวนเงิน 30,000 ยูโร)
 • เอกสารการจองโรงแรม หรือหลักฐานการเดินทางร่วมกันหากไปกันเป็นกลุ่ม
 • หลักฐานทางการเงิน โดยสเตทเม้นท์ (current account) จะต้องมีเงินเพียงพอในระหว่างการเดินทางอย่างน้อยวันละ 55 ปอนด์/คน
 • ต้องส่งสำเนาของเอกสารทั้งหมดไปด้วยนะ
  และเอกสารทั้งหมดที่ส่งไปจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนะคะ
 • จดหมายรับรองจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัยใน UK (จดหมายออกมาไม่เกิน 3 เดือน)
  • ต้องระบุรายละเอียดของคอร์สที่เราเรียน
  • ระบุสถิติการเข้าเรียนของเราด้วย

แล้วเราจะยื่น SCHENGEN VISA จากสถานทูตของประเทศไหนดีล่ะ?

 • หากเราจะเดินทางเพียงแค่ 1 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น – เราต้องยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงศุลของประเทศที่เราจะไปเท่านั้นนะ
 • หากเราจะไปมากกว่า 1 ประเทศ –  เราต้องยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงศุลของประเทศที่เป็นจุดหมายหลักของการเดินทาง (ประเทศที่เราจะอยู่นานที่สุด)
 • แต่หากเราจะไปมากกว่า 1 ประเทศ แต่ระยะเวลาเดินทางในแต่ละประเทศเท่ากัน – เราต้องยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงศุลของประเทศที่เราจะเดินทางเข้าเป็นประเทศแรก
 • หากเราต้องการที่จะอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นนานเกิน 90 วัน เราต้องยื่นขอ residence permit (วีซ่าระยะยาว) ไม่ใช่ขอ Schengen visa นะจ๊ะ
เอสกสารแหละหละกฐานทั้งหมดที่ต้องเตรียมสำหรับขอวีซ่าจากประเทศ:

ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ดี?

ควรยื่นขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง แต่เผื่อเวลาได้เยอะๆ จะดีกว่า แต่อย่าลืมว่าขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันเดินทางนะคะ


ขอ SCHENGEN VISA จาก UK ต้องทำยังไงบ้าง?

หากเราต้องการยื่น Schengen visa จาก UK เราต้องนัดวันและเวลากับสถานทูตหรือสถานกงศุลในลอนดอน ซึ่งการขอวีซ่านี้ทำได้ 2 ทาง คือ:

 • ยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงศุลด้วยตัวเอง
 • ยื่นโดยผ่านตัวแทนหรือเอเจนซี่ เช่น the IAM

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า

เราสามารถขอวีซ่าล่วงหน้าได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางเข้าประเทศเชงเก้น และระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการขอวีซ่านั้นจะอยู่ที่ประมาณ 15 วัน ซึ่งเราควรยื่นวีซ่าก่อนวันที่จะเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน และในการขอวีซ่า โดยอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม และระยะเวลาการพิจารณาจะ ไม่เกิน 60 วัน

ทางสถานกงศุลต่างๆ แนะนำว่าเราควรเผื่อเวลาสำหรับการยื่นวีซ่า เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากต่างๆ นะคะ

แต่ยังมีบางกรณีที่จะทำให้เราได้วีซ่าเร็วขึ้น นั่นคือ:

 • เในกรณีที่เราเป็นสมาชิกในครอบครัวของ EEA หรือ EU citizen
 • หรือกรณีที่มีเหตุเร่งด่วนทางการแพทย์

*ข้อควรระวัง: หากเรายื่น Schengen Visa จาก UK ในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาว อาจจะทำให้ระยะการพิจารณาล่าช้า เพราะมีคนขอวีซ่าเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นควรเผื่อเวลายื่นตั้งแต่เนิ่นๆ นะจ๊ะ