✨ การเขียนอธิบายในงานเขียนเชิงวิชาการ (Academic Writing in English) ✨

icon-time 16 ตุลาคม 2018
icon-view 15812
icon-comment20

การเขียนแบบ Academic ถือเป็นการเขียนในภาษาอีกระดับหนึ่งเลย เราอาจเคยเห็นคำหลายๆ เวลาที่เราอ่านหรือเขียนงานวิชาการบ่อยๆ และเราจะไม่ได้เห็นคำ หรือประโยคภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวันเลยยยยย นั่นก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำ/วลี/ประโยคซ้ำๆ ยังไงล่ะ แต่ด้วยธรรมชาติของการเขียนเชิงวิชาการแล้ว มันเหมือนเป็นการเขียนที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเขียนอธิบายสิ่งๆ เดียวกัน หลายๆ ครั้ง ได้โดยการเขียนในรูปแบบที่ต่างกันออกไป

วันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องการขยายความ ถ้าเราจะเขียนอะไรที่มันงงๆ ต้องขยายความเยอะหน่อย หรือคนที่อ่านงานเขียนของเราอาจจะไม่ค่อยมีความรู้ในด้านนั้น ซึ่งเราต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจกระจ่างมากขึ้น เราอาจจะใช้คำตามด้านล่างนี้เลย

à¸à¸¥à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸«à¸²à¸£à¸¹à¸à¸ à¸²à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸ writing


1. IN ORDER TO

การใช้: “In order to” สามารถใช้เพื่อการเขียนอธิบายเหตุผล หรือข้อโต้แย้งที่เราต้องการจะสื่อ

ตัวอย่าง:“In order to understand the politics, we need first to understand the history.”


2. IN OTHER WORDS

การใช้: เราจะใช้ “in other words” เมื่อเราต้องการอธิบายสิ่งๆ หนึ่งเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งไปในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อแบงตรงๆ เลย

ตัวอย่าง:“Frogs are amphibians, in other words, they live on the land and in the water.”


3. TO PUT IT ANOTHER WAY

การใช้:“to put it another way” คือการเขียน “in other words” ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ในการอธิบายสิ่งที่มีความซับซ้อน

ตัวอย่าง:“Plants rely on photosynthesis, or to put it another way, they need carbon dioxide and sunlight to survive.”


4. THAT IS TO SAY

การใช้:“That is” และ “that is to say” สามารถเพื่อเพิ่มรายละเอียดในสิ่งที่เรากำลังอธิบาย หรือเพื่อให้สิ่งที่เราอธิบายนั้นตรงตัวมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง:“Brenda is a pescetarian, that is to say, she doesn't eat meat, except for fish."


5. TO THAT END

การใช้: เราจะใช้ “to that end” หรือ “to this end” ในกรณีเดียวกับเมื่อเราใช้ “in order to” หรือ “so”

ตัวอย่าง:“Zoologists have long sought to understand how animals communicate with each other. To that end, a new study has been launched that looks at elephant sounds and their possible meanings.”

à¸à¸¥à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸«à¸²à¸£à¸¹à¸à¸ à¸²à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸ writing gif