✨ รัฐบาล UK ประกาศการพิจารณาระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ✨

icon-time 20 กุมภาพันธ์ 2018
icon-view 8565
icon-comment20

รัฐบาล UK ได้ประกาศว่าจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับระบบการศึกษาในอังกฤษ โดยระบุว่าระบบการศึกษา ณ ปัจจุบันไม่เป็นที่น่าพอใจนัก โดยเฉพาะในเรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สูงมาก และหลักสูตรที่มีจำนวนจำกัด อีกทั้งปัญาด้านนักเรียน part-time ที่มีจำนวนลดลง


ในปี 2012 ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยใน UK ที่นักศึกษาบริทิชต้องจ่าย มีเพดานถึง £3,000 (130,000 บาท) ถึง £9,000 (400,000 บาท) ต่อปี และปัจจุบันได้เพดานเพิ่มสูงขึ้นถึง £9,250 (410,000 บาท) 

ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้รัฐบาลอังกฤษหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเพื่อปรับลดงบประมาณที่รัฐบาลได้ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อที่รัฐบาลจะได้ลดภาระหนี้สินลงด้วยเช่นกัน แต่ยังไงก็ตาม การพิจารณานี้ก็ไม่ได้มีผลโดยตรงกับนักเรียนนี่ไม่ใช่ชาวยุโรปอย่างเราๆ นะคะ 

Image result for student fees


ทั้งนี้ ใน UK มีระบบกู้ยื้มเงินเพื่อการศึกษา(เหมือนกัย กยศ. บ้านเรา) เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน โดยนักเรียนที่มีสัญชาติบริทิชจะสามารถกู้ได้เต็มจำนวนของค่าธรรมเนียมการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องชำระหนี้ 9% ของรายได้ หากมีรายได้มากกว่า £25,000/ปี แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกับระบบนี้เท่าไหร่ โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียน part-time ซึ่งยังไม่มีใครอธิบายให้ฟังแบบจริงๆ จังๆ และโดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนบริทิชจะเป็นหนี้ทางมหาวิทยาลัยหลังจากที่เรียนจบประมาณ £50,000 (2.2 ล้านบาท) แต่ถึงยังไงคนก็ยังรู้สึกว่าไม่อยากเป็นหนี้ก้อนใหญ่อยู่ดี ทั้งๆ ที่เขาอาจจะไม่ต้องชำระหนี้เลยก็ได้

รัฐบาล UK หวังว่าระบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มจำนวนหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยให้มีความหลากหลายมากขึ้น และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกลง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐฯ ซึ่งระบบเก่าที่มีค่าธรรรมเนียมการศึกษาสูง ทำให้นักเรียนชาวบริทิชเลือกที่จะไปเรียนต่างประเทศมากขึ้น

แต่ไม่ว่ายังไง มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งจะมีเพดานค่าธรรมเนียมเป็นจำนวน หรือใกล้เคียง (กับจำนวนที่กล่าวไปข้างต้น) แต่มีนักเรียนเพียงแค่ 1.6% เท่านั้นที่เลือกไปเรียนต่อต่างประเทศ และจากการเติบโตของเศรษฐกิจที่ถอถอยลงไป นั่นหมายความว่ามีนักเรียนจำนวนถึง 83% ที่จะไม่ต้องชำระหนี้ดังกล่าว ฉะนั้น รัฐฯจึงไม่สามารถเก็บเงินคืนจากนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วตามที่คาดไว้ได้ และยังเป็นเหตุทำให้นักเรียน part-time มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย


Image result for uk tuition fees


สิ่งที่รัฐบาล UK ต้องการปรับเปลี่ยนนั้นมีอะไรบ้าง?

1. ต้องการเพิ่มหลักสูตรที่มีระยะเวลา 2 ปี(ปกติในระดับปริญญาตรีจะใช้เวลา 3 ปี)ให้มีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อช่วยในการลดค่าธรรมเนียมเฉลี่ย ซึ่งจะสามารถทำให้มีนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนใน UK เพิ่มมากขึ้น และมีค่าเรียนที่ถูกลง

2. ต้องการที่จะหารือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาเพิ่มหลักสูตรที่มีค่าเรียนถูกลง โดยเฉพาะหลักสูตรและสาขาที่มีต้นทุนไม่สูงมาก แน่นอนว่านักเรียนต่างชาติก็จะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ด้วย และค่าเรียนที่ถูกลงนี้ก็ทำให้คนมีโอกาสได้มาเรียนที่ UK เพิ่มขึ้นอีกด้วย

3. ต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับเงินกู้เพื่อการศึกษา ทำให้คนเข้าใจในวงกว้างมากขึ้น ว่าระบบนี้เป็นยังไง เพื่อให้นักเรียนไม่ต้องกังวลกับการเป็นหนี้หลังเรียนจบ

4. จะพิจารณาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง แต่ยังไงก็ตาม ข้อนี้น่าจะมีประโยชน์แค่เฉพาะกับคนที่เรียนจบไปแล้วมีรายได้สูงมากๆ (จากที่กล่าวไป หากเรามีรายได้ไม่ถึง £25,000/ปี ก็ยังไม่ต้องชำระหนี้ ซึ่ง 9% ของรายได้ที่ว่านี้จะเริ่มนับตั้งแต่จำนวนหลังจาก £25,000 ขึ้นไป)

5. อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี Theresa May ได้กล่าวว่า จะไม่มีการลดค่าธรรมเนียมเล่าเรียนลง เนื่องจากระบบนี้จะเป็นประโยชน์เฉพาะกับคนรวยๆ เท่านั้น และเธอก็ไม่ต้องการเพิ่มอัตราภาษีเพื่อเป็นการชำระหนี้ และก็ไม่ต้องการจำกัดจำนวนนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยอีกด้วย


แม้ทางรัฐบาลจะมีความเห็นหลายๆ อย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องรอการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความเชี่ยวทาญทางด้านนี้นะคะ 🙂